MEMORY - SPILLEN

 

Schléi :

Dräint zwou Kaarten ëm. D'Zil ass, identesch Pueren ze fannen.

NACH ENG KÉIER SPILLEN